KURSVIRKSOMHET

   


UNDERVISNING

Vi driver kursvirksomhet for galvanisører og personell knyttet til praktisk utøvelse av galvanoteknisk produksjon.
Kursene kjøres som en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser hvor kursdeltakerne øves i totalhåndtering i en galvanisk produksjonsavdeling. Pletteringen foregår i våre minianlegg i vårt galvanolaboratorium, eller i bedriftens anlegg ved bedriftsinterne kurs.
   


 

Kurs arrangeres i våre lokaler i Kjelsåsveien 160 i Oslo,
eller som spesialtilpassede, bedriftsinterne kurs i kundens egne lokaler.

Behov for kurs? Kontakt oss!