SERVICE- OG ANALYSELABORATORIER

   


LABORATORIER

I våre laboratorier på Kjelsås gjør vi kjemiske analyser og badkontroller for våre kunder.
Vi bistår også med metodeutvikling og prototypeproduksjon.
Vår avdeling for selektivplettering (Dalic) gjør tester og demonstrasjoner.