OM JENS GUNDERSEN A/S

   

Jens Gundersen A/S ble etablert i 1929, den gang som en maskinforretning.
De første årene hadde selskapet sine kontorer i lokaler på Jernbanetorget i Oslo, før det i 1962 flyttet til nye lokaler i Kjelsåsveien 160. Dette er fremdeles firmaets adresse.

Jens Gundersen A/S hadde en avdeling i Røyken, hvor det ble blandet slipe- og polervokser (Intra-voks) og sydd polerskiver. Dette samt diverse verktøy var etter hvert viktige artikler på firmaets program.
     "Jens Gundersen A/S skal levere produkter På 1950-tallet tok den tidens daglige leder Kåre Hansen galvanoprodukter opp i vareutvalget, og snart var bedrifter som Grorud Jernvare, Norlett og Øglænd blant firmaets kunder.
 
     og tjenester av  høyeste kvalitet
     til kjemisk og elektrolytisk
     overflatebehandling. Ved flyttingen til Kjelsås i 1962 ble nye, moderne laboratorier etablert, slik at kundene kunne ytes stadig bedre service.

I 1964 døde Kåre Hansen brått og ledelsen i Jens Gundersen A/S ble overtatt av hans kone Berit. Deres nevø Tore Ivar Pedersen ble i større grad involvert på teknisk side.

     Alle produkter skal tilfredsstille våre kunders
     krav og dessuten være i samsvar med
     den aktuelle lovgivning på ethvert område
     Vi skal kontinuerlig følge utviklingen på
     markedet når det gjelder
     nye og mer miljøvennlige prosesser. 
     Vi skal holde våre kunder informert om I tillegg til "standard" galvanoprosesser som nikkel, krom, sink o.l., kom fra1968 også edelmetallprosesser på leveringsprogrammet.
Ulike produsenter har vært representert gjennom årene før man med tiden fikk langsiktige avtaler med Kampschulte (DMK) på standard galvanoprosesser (fra 1980), EngTech på edelmetallprodukter (fra midt på 1970-tallet) og Dalic på selektivplettering (fra 1980).
I 1979 overtok Tore Ivar Pedersen som firmaets daglige leder.
      utviklingen og søke å påvirke
     dem til å velge de mest miljøvennlige
      prosesser og produkter i sin produksjon."
 
 
 
  I 1987 ble både analyselaboratorier og galvanolaboratorier hos Jens Gundersen A/S oppgradert og modernisert - en utvikling i tråd med satsningen på stadig mer avansert overflatebehandling, - særlig på teknisk funksjonell side. Ytterligere oppgraderinger ble gjennomført i 2016.
Firmaet er i dag totalleverandør av kjemikalier, utstyr og konsulenttjenester til galvanoteknisk bransje i Norge.
 
 
 
 
 
  Fra 2013 overtok Håvard Linnerud som firmaets daglige leder.