SELEKTIVPLETTERING

   

Franske DALIC er pionerer på området selektivplettering.
Metoden muliggjør plettering uten at gjenstanden senkes i badvæske. Reparasjoner kan derved utføres på stedet. Dette betyr ofte store innsparinger ved at en slipper å demontere og eventuelt sende bort store maskindeler/komponenter.
   
  Jens Gundersen A/S har solgt Dalic i  Norge i mer enn 30 år.
   


Strømforsyning og
peristaltisk pumpe


Skade i høyspentkontakt
fylles med sølv

Metoden benyttes til belegging og til service- og reparasjonsarbeider innen svært mange områder.
▪ Plettering av lisensierte spesialgjenger i borerør (offshore).
▪ Gjenoppbygging av slitte akseltapper og lagerflater på f.eks skip, tog og turbiner.
▪ Fylling av sår og skader i ventilflater.
▪ Utbedring av skader i trykksylindre.
▪ Bedring av elektriske egenskaper i kontaktmateriell.
▪ Korrosjonsbeskyttelse på f.eks. flydeler.


Kobberplettering i
gjenge på borerør


Ferdig plettert borerør

På leveringsprogrammet finnes de fleste metaller og en rekke legeringer som f.eks.:
▪ Kobber ▪ Nikkel
▪ Sink ▪ Kadmium
▪ Sølv ▪ Gull
▪ Rhodium ▪ Platina
▪ Nikkel-Kobolt ▪ Sink-Nikkel

Klikk for større bilder

   
  Det er utviklet spesialprosesser til ulike formål,
  og metoden er lisensiert for bruk i luftfart, oljeboring, jernbane o.a.
   
  For opplysninger om de enkelte prosesser,
se produktets tekniske datablad.