SMÅANLEGG

   

Fra det tyske verket Heimerle+Meule leverer vi diverse småanlegg for produksjon av deler med små dimensjoner, eller spesialproduksjon (elektronikk, finmekanikk) i laboratorieskala.
   

Fullt utstyrte
laboratorieanlegg

 

   

Anoder, oppheng
og bindetråd.

Ultralydanlegg