TABELLER

Noen nyttige tabeller for bruk
i galvanoteknisk produksjon:

   

Forholdet mellombeleggtykkelse  og
 beleggvekt for en del vanlige metaller

Forholdet mellom beleggtykkelse i µm og pletteringstid ved ulik strømtetthet
for en del vanlige metaller (ved 100 % strømutbytte)

 

Metallinnhold i % (vekt) i en del
vanlige salter

Reaksjoner for en del kjemikalier