TEMPERATURREGULERING / OPPVARMING / NIVÅKONTROLL

   

Rotkappe-produktene fra Mazurczak er ensbetydende med kvalitet. Oppvarmingsutstyr leveres i form av varmekolber eller varmespiraler. Mantlingen tilpasses mediet som skal varmes opp. Det benyttes porselen, teknisk glass,  jern, rustfritt, titan, teflon eller bly.

Spesialløsninger i form av bøybare, teflonkledte varmeelementer,
eller tilpassede systemer.

  Termostatstyringer og nivåkontroll.
   

  Jens Gundersen A/S er eneimportør av Mazurczak-produkter til Norge